Langø Forsamlingshus

 

Priser

 
 
 
 
 
 

    

  Udlejningspriser 2014       Tlf.: 51 70 90 46 / 5494 8239 - SE Nr. 22 96 80 17

  Arrangementer:                        Møder:

   Hele Huset            Kr. 2.750,00*                            Store Sal              Kr. 1.000,00

   Lille Sal                 Kr. 1.000,00                              Lille Sal               Kr.    500,00

                                                               Banko Spil           Kr. 1.000,00

  *  Inkl. obligatorisk slutrengøring kr. 500

   Priserne er total priser inkl. service, borde, stole, vand, el og varme. 

 Husorden for Langø Forsamlingshus

  Følgende gælder for udlejning til private:

  1. Lejeren er ansvarlig for det lejede.
  2. Lokalerne må ikke anvendes til andet formål end det aftalte.
  3. Der må maks. opholde sig 150 personer inkl. personale.
  4. Udlejer har intet ansvar for mad/drikkevarer eller andet, der deponeres i huset.
  5. Lokalerne må ikke efterlades uaflåst eller med åbne vinduer.
  6. Rygning er ikke tilladt indendørs, hvis der er ansat personale.
  7. Under fester               

1.       Det er lukkede fester, dvs. at der ikke er offentlig adgang.

2.       Ved udlejning til ungdomsfester el. lign skal der være forældre tilstede.

3.       Scenen og forstærkeranlæg må kun anvendes efter aftale.

4.       Opvaskemaskinen må kun benyttes efter aftale og instruktion.

5.       Efter kl. 02:00 må der kun spilles dæmpet musik.

6.       Efter kl. 04:00 skal der være fuldstændig ro.

7.       Lejeren har ansvaret for, at der ikke larmes eller støjes på udendørsarealerne, og at naboerne ikke generes.

  1. Lejeren medbringer selv: Duge, viskestykker, karklude, rengøringsmidler, affaldsposer, toiletpapir, køkkenruller o. lign.
  2. Ved afleveringen:

1.       De lejede lokaler afleveres grov rengjort, køkkenfaciliteter, hårde hvidevarer samt ovne skal afleveres slut rengjort.

2.       Service vasket op, sorteret og anbragt som aftalt.

3.       Der skal være ryddet op, affald skal anbringes i skraldecontaineren, hvis det ikke er muligt, skal det bortskaffes på lejers foranledning.

4.       Borde og stole skal være rengjorte.

5.       Ødelagt service efterlades synligt. Dette samt ødelagt inventar erstattes af lejer ved aflevering af nøglen.

Stendyssevej 2, Langø, 4900 Nakskov

Telefon: 51 70 90 46 / 54 94 82 39         post@langoeforsamlingshus.dk