Renovering

Vi har søgt Nordea-fonden om økonomisk hjælp til renovering af grovkøkkenet, og i dag har vi fået at vide at vores ønske er blevet opfyldt. Budget for renoveringen er 265.000,-, og vi modtager 235.000,- til renoveringen fra Nordea-fonden.
 
Mange tak til Nordea-fonden, det har gjort det muligt at vi kan få et godt grovkøkken til glæde for dem der lejer huset, og i særdeleshed de, der hjælper til med at holde huset pænt og velfungerende, til gavn for alle på Langø og øvrige brugere af Langø Forsamlingshus.
Bestyrelsen for Forsamlingshuset.